کمی صبر باید

کمی صبر باید که جهانم را
شادمان کنم با شعر و آهنگِ لطیفِ چشمهات
گیسویت را بیارای
تا دست¬های پر از اشتیاقم
نوازشگر هماره ات باشد
و روح لطیفم
در خویش جای دهد جانت را
آرام باش
فریاد می¬زند
قلب من نام تو را
و چشمانم کبوترانی هستند که لبان شما را منتظرند

از این نویسنده بیشتر بخوانید: