تصمیم

تصمیمتو بگیر
آخر بازیه
بگو دلت به این
جدایی راضیه

تصمیمتو بگیر
دورنگی کافیه
چرا دلت پر از
بهونه بافیه

حالا که سردیو
به فکر رفتنی
باید بهم بگی
سکوتو بشکنی

ببین که بینمون
فاصله تا کجاست
تصمیمتو بگیر
آخر ماجراست

میدونم از نگات
یه عمریه کمم
بازی نده منو
یه آسمون غمم

حالا که پیشمی
تصمیمتو بگیر
یا رد شو از دلم
یا دستمو بگیر


 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102191کپی شد!
1006
۴