گذشته ها

وقتی به تو فک میکنم ‌… یاد گذشته ها میشم

یاد روزایی که همش … کنارتو اروم میشم

حس عجیبی که همش … کنارتو رقم زدم

حال منو گرفته و … مثل گذشته ها میشم

خاطرهای بهترین روزای عمرم با تو بود … لحظه به لحظه پیش تو قشنگ ترین خاطره بود

میخوام ترو صدا کنم … نمیخوام تنها بمونم

یاد گذشته ها میشم … حس تو میگیره دلم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102168کپی شد!
617
۸