خیال کردی

دلم میخواست گم میشد
جهانم توی آغوشت
الان زوده واسه رفتن
نگو یادم فراموشت

خیال کردی که دل کندن
برات میتونه آسون شه
زمانی که جلو چشمات
یکی بشکنه داغون شه

خیال کردی که بعد از تو
هنوزم زنده میمونم
نفهمیدی چقد سخته؟
نفهمیدی نمیتونم؟

داری لج میکنی با من
با اون که عاشقت بوده
میگم زوده واسه رفتن
بفهم اینو الان زوده

https://www.academytaraneh.com/102140کپی شد!
711
۱۰