ضرب المثل

هر چینْ چینِ دامنت انگار /دیوارِ چینه دورِ زیباییت
حق داره قلبم یاغی شه از اون/شرمِ اصیلو ناب قشقاییت

وقتی که میبافی دو گیسوتو/یک ایل با فرقت دو نیم میشه/اعجاز موسی توی اون شونَس/باز نیل با فرقت دو نیم میشه!

هرجا که باشی جای ایل اونجاس/ییلاقو قشلاقو عوض کردی
برنو به دوش میشه تموم دشت/وقتی میخوای از کوچ برگردی

ضرب و المثل هستی میون ایل/هر کی به تو دل داده خان میشه
تنها به شوق عشق تو اینجا /هر ایلیاتی زاده خان میشه

هر شب قُرُق رُ میشْکنم شاید/بین سیاه چادرا پیدا شی
من خان زاده نیستم اما/ضرب و المثل میشم اگه باشی.

 

https://www.academytaraneh.com/102081کپی شد!
580
۶
۳