حوای من

تو با این همه احساس ِ قشنگت
به دنیام نفس ِ دوباره دادای

توی سیاهی ِ هر شب و روزم
بغل بغل به من ستاره دادی

تموم ِ تلخیای روزگارم
با لبخند تو به عشق بدل شد

کنار تو و آرامش ِ چشمات
تموم لحظه هام طعم عسل شد

تو اومدی و دنیام زیر و رو شد
مدار دلخوشیم سمت تو چرخید
دلی که عاشق هیشکی نمی شد
همون لحظه تو رو دید و پسندید

یه جادویی تو چشماته که هر بار
با دیدنت پُر از ترانه میشم

با دیدنت پُر از ترانه های
قشنگ و ناب ِ عاشقانه می شم

شاید خیلی عجیبه تو رو دارم
ولی میترسم از روزی نباشی

همه ش خدا خدا میکنم هر روز
حوای من تو این دنیا تو باشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/102073کپی شد!
899
۴
۳