باور نمیکردم

باور نمی کردم … جـــــدا بشیم از هم

خــــاطره هامونم … یادت برن کم کم

خیال نمی کردم … خالی بشه دستام

مگه نمی گفتی … فقط تو رو میخوام

*****

دلواپست بودم … هر  لحظه ، هر ساعت

گذشتی از قلبم … آسون ، چقد راحت

من که بــــرای تو … دنیا مــو می دادم

چی شد که اینجوری … از چشمت افتادم

*****

نیستی و این روزا … بدجوری غمگینم

دلگــــیرم از اینکه … تو رو نمی بینم

سخته بخوام بی تو … مثل قدیم باشم

باور نمی کــــردم … بـری و تنها شم

*****

دلواپست بودم … هر لحظه هر ساعت

گذشتی از قلبم … آسون ، چقد راحت

من که بـــرای تو … دنیامــو می دادم

چی شد که اینجوری … از چشمت افتادم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: