????

من هم یه جایی از همین دنیای ویرونه

در به در و دیوونه احساس یک مَردم

میگفت با هر اخم من صدبار می میره

بااین دروغای قشنگش زندگی کردم

 

میشه تشکر کرد از اون بابت اینکه

بااین دروغاشم به احساسم کمک می کرد

هرچند با من بودو با من بودنش یک عمر

حس تموم لحظه هامو مشترک میکرد

 

باید تشکر کرد اما گفتنش سخته

مرسی که بودیو تظاهر کردی آرومی

من جنگ و توو چشمای تو هربار می دیدم

وقتی که با اکراه بهم می گفتی خانومی

 

من یه تماشاچیه ساکت بودمو حاضر

که انتهای صحنه ی جنگ تو وایساده

جای نتیجه اومده اینو ببینه که

هیچ اتفاقی واسه ی عشقش نیوفتاده

 

#حانیه_متحیر

از این نویسنده بیشتر بخوانید: