با تو

به یادت زیر بارونم

بهم میگن که دیوونم

اخه مردم نمیدونن

که غرق خاطره ام با تو

تموم لحظه ها تک تک

میان و زود میمیرن

بدون من با تو میمونم

همیشه تا ابد با تو

چه دنیای قشنگی بود

وقتی با تو من بودم

تموم لحظه ها شیرین

انگاری عسل با تو

ولی انگار این دنیا

نمیخواست سهم هم باشیم

هنوزم من سیاه پوشم

ببین تنهام،فقط با تو

از این دنیا دلم خونه

چه راحت رفتی از پیشم

تو گفتی من سفر میرم

ولی تنها فقط با تو

نبود این حقم از دنیا

از این ثانیه ها سیرم

که دائم غرق بارونم

منه مجنون فقط با تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: