تو باید حالمو میفهمیدی ….

تو باید حالمو میفهمیدی
که نری ساده ازم دل نکنی
من به هر دری زدم اما نشد
به تو ثابت شه که دنیای منی

تو باید پای دلم میموندی
این دلی که بند احساس تو بود
این دل بی کس و نا آرومی
که نبودت اونو از ریشه سوزوند

تو باید تا ته این راه دراز
پا به پای من جلو میومدی
تو نباید توی اوج بی کسی
دست تنهای منو پس میزدی

رفتی اما اینو یادت بمونه
یه نفره داره هنوز را(ه) میره
میره و تقاص بی مهریتو
داره از دل خودش میگیره

تو خودت خواستی که همراهم شی
اما از ادامه میترسیدی
من گلایه ای ندارم اما
تو باید حالمو میفهمیدی…

https://www.academytaraneh.com/101982کپی شد!
773
۱۰
۳