محک (این شعر را برای حمایت از کودکان سرطانی سروده ام)

Screenshot_2016-03-28-19-49-10صدای عشق می اید

به گوش سرزمین ما

هوای عاشقی دارد

زمین و اسمان ما

همه اعضای یک پیکر

در این خاک, عشق می کاریم

همه ما مردمی هستیم

که به این عشق می بالیم

بیا ای هم وطن با هم

نماد همدلی هاشیم

بگیریم دست هم دیگر

هوادار محک باشیم

بیاییم حامی کودکان مبتلا به سرطان باشیم با ارزوی بهبودی همه مریضان

https://www.academytaraneh.com/101882کپی شد!
1631
۴
۱