وطن

وطن یعنی تمام زندگانی

تلجلیه شکوه و مهربانی

وطن یعنی بلندای دماوند

خروش ایل خوب بختیاری

وطن یعنی شمال سبز ایران

نماد جوشش و خون دلیران

وطن یعنی جنوب مهربانی

مثالی از گذشتن جان فشانی

وطن یعنی نگین پادشاهی

خراسان جلگه پاک خدایی

وطن یعنی که باشی قلب ایران

تو هستی اصفهان ای قلب ایران

وطن یعنی تمام خاک ایران

ز شرق و غرب هم بسته پیمان

وطن ای عشق پاک جاودانه

نگینی از بزرگی بی کرانه

تو هستی تو سرای زندگانی

نوشتم دوستت دارم بدانی

 

وطن یعنی خلیج تا ابد فارس. ……..
Screenshot_2016-03-18-11-48-04~2

https://www.academytaraneh.com/101765کپی شد!
552
۱
۱

  • نيما سكوت درود علیرضا عزیز چقدر خوبه این حس وطن دوستی احسنت نکاتی از نظر شخصی به ذهنم رسید جسارتا عرض میکنم وطن یعنی تمام زندگانی تلجلیه شکوه و مهربانی وطن یعنی بلندای دماوند خروش ایل خوب بختیاری شروع خوبی داشتی آفرین اشتباه نگارشی داشتی تجلی مصرع آخر جالب نبود ایل خوب ؟ مگه ایل بد هم داریم صفت جلبی نود برای بختیاری های بزرگ تو این بند قافیه هات زوج بودن ادامه ترانه مصرع به مصرع قافیه گرفتی این ایراده وطن یعنی شمال سبز ایران نماد جوشش و خون دلیران سبزی شمال و قرمزی خون . .؟ سرسبزی شمال نماد خوبی برای خون دلیرانه نیست به نظرم وطن یعنی جنوب مهربانی مثالی از گذشتن جان فشانی منظورت رو از جنوب مهربانی نفهمیدم آگه منظورت مهربانی مردم جنوب بود این مفهوم رو نمیرسونه وطن یعنی نگین پادشاهی خراسان جلگه پاک خدایی ایراد قافیه داره وطن یعنی که باشی قلب ایران تو هستی اصفهان ای قلب ایران این بیت کلا مبهم بود وطن قلب ایران باشه؟ یا صفا وطن شماس ؟ ایراد قافیه هم که داشت وطن یعنی تمام خاک ایران ز شرق و غرب هم بسته پیمان مصرع دوم دچار دوگانگی زبان شدی و از همه مهمتر ابهام این مصرع آگه منظورت اتحاد از غرب تا شرق بود این مفهوم رو نمیرسونه وطن ای عشق پاک جاودانه نگینی از بزرگی بی کرانه تو هستی تو سرای زندگانی نوشتم دوستت دارم بدانی نگینی از بزرگی معنا نداره ضعف تالیف داره تو تموم ترانه ات وطن رو تشریح کردی بعد یهو تو بیت خار وطن رو مخاطب خودت قرار دادی ارتباط کارت رو ضعیف کرده موفق باشی رفیق