شاید تکرار من بودم

شکستی اون دلی رو که

هنوزم پیش تو گیره

چه آسون رد شدی از اون

همون که بی تو میمیره

میدونم خاطرت مونده

ولی بروت نمیاری

همون روزای خوبی که

میگفتی که دوسمداری

شاید تکرار من بودم

نه اون روزای تکراری

بهونت اینه این روزا

همش میگی گرفتاری

دیگه دلسرد شدی از من

اینه رسم وفاداری؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/101519کپی شد!
537
۳