همه چی یهو عوض شد

همه چی یهو عوض شد
تو دیگه خودت نبودی
خیلی وقته دوری از من
غرقه اون مشروب و دودی
توی هوای سرد خونه
بودنت یه آرزو شد
عشقی که شناخته بودیم
خیلی زود بی‌آبرو شد
انگاری مهم نبودم
که منو تنها گذاشتی
مگه چی شدم که حتی؟
قاب عکستم نذاشتی!
به خودم دروغ میگفتم
گم شدی تو راه خونه
چجوری میخوای نباشی؟!
هیچی از من نمیمونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/101457کپی شد!
527
۴