سعید پاک فطرت

[مسخ]

من کی ام ؟ یه حسرتِ بی پایان ،

که تو این همهمه انکار شدم

کرم ابریشم ِ طرد شده ،

مـــــسخ این جادویِ تکرار شدم

اون اسیری که تو چنگ خوابه ،

دیوارا رو تو سرش مـیچینـه

که تو کابوس غریبِ هر شب ،

خوابِ پروانه شدن می بینه !!!!

من کی ام؟ یه آدمِ پوشالی ،

که خودم هم از خودم میترسم

یه مترسک تو ی باغِ متروک ،

که دارم با سایه ها میرقصم

توی این پیله ی سخت می پوسم ،

من به پای حسرتم میشینم

من تو کابوس غریبِ هر شب ،

خواب پروانه شدن می بینم !!!!

https://www.academytaraneh.com/101455کپی شد!
2153
۲