دوری تو

دوری تو

گریم گرفته بدجوری

دیگه دارم کم میارم

گریه کنم یا نکنم

اشکامو من چی کار کنم

اشکام داره میریزه

دلم داره میمیره

دلم داره از دوری

 بهونتو می گیره

دیگه طاقت ندارم

 آخه چقد ببارم

نمی دونم چی کار کنم

هرشب تا صبح بیدارم

هر شب دارم تو رویام

دست تو رو می گیرم

چه آرزویی دارم

 با تو تا صبح بیدارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1014کپی شد!
1132
۷