منو میبخشی…

بــــــعـــــده تـــــو، بد آوردم
باهر نبضی که زد مُردم
گمونت بازی رو بردم
ولی نه….ولی نه

خطا بود و خطر کردم
خودم رو در بدر کردم
میخام پیش تو برگردم
ولی نه……ولی نه

~~~~~
منه بازنده تسلیمم
دیگه موندنه تصمیمم
تقاسش رو خودم میدم

منــــــــــو میبخشی میتونی؟
بــــــــــا این رفتن به آسونی
خودت هرجورکه میدونی

~~~~~~~~
جای خالیت هنوز خالی
با رؤیاهای پوشالی
زمین گیرم بلندم کن

عوض نشد بهت حِسَّم
چقد زشته بیتو قِصَّم
من میمیرم بلندم کن

همیشه بهترم باتو
به کی بدم اخه جاتو

~~~~~~
منه بازنده تسلیمم
دیگه موندنه تصمیمم
تقاسش رو خودم میدم

منــــــــــو میبخشی میتونی؟
بــــــــــا این رفتن به آسونی
خودت هرجورکه میدونی
~~~~~~

از این نویسنده بیشتر بخوانید: