تردید

مونده ام پشت یه تردید
با تو یا تنهایی موندن
من و می خوام تو ببخشی
می دونم دلخوری از من
دوس دارم بیام کنارت
با تو باشم مثل اون وقت
راز دل بگیم ما با هم
توی کوچه های خلوت
لحظه ها رو می شمارم
برای به تو رسیدن
تو برام حرف بزنی و
منم اون چشماتو دیدن
من فراموشت نکردم
عشقم و واهی نگیری
تو رو دوس دارم همیشه
نگو تو می خوام بمیری

https://www.academytaraneh.com/101258کپی شد!
700
۲
۱