دلشوره

دستهام میلرزه

دلشوره  می گیرم

با چشمهای تو

بی وقفه درگیرم

 

دنیا به روم خندید

وقتی تو رو دیدم

اون روزِ رویایی

تقویم و بوسیدم

 

لطفا نگیر از من

گرمی ِ دستاتو

این قلبِ تو سینه م

مال منه یا تو ؟!

 

فکرِ نبودِ تو

تلخ و  نفس گیره

کی بعدِ تو با عشق

دستامو می گیره ؟!

 

با من بمون تا عشق

تقدیرمون باشه

یک عمر خوشبختی

تو قلبمون جا شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: