گُلی

ده ساله داره می گذره
از رفتنت گلیه من
صد سال دیگم بگذره
بازم تویی لیلیه من

اون روز بارونی مگه
میشه که از یادم بره
از زیر چترم رفتی و
دل به غمت دادم بره

هر چی صدات کردم نرو
جون و فدات کردم نرو
گفتی تموم شد عشقمون
از دل جدا کردم تورو

رفتی و من موندم هنوز
یه عاشق و یه سینه سوز
دلم دمی غافل نشو
نگاهتو به در بدوز

گفتم که می گذره ولی
برام نموند دیگه دلی
اسم قشنگو ناز تو
روی لبام مونده گلی.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

635
۸
۲