قصه دلتنگی

قصه از اینجا شروع شده عزیز
که بگم من از غم جداییمون
قصه ی تلخ و پر از درد و غمی
که تمومه باهاش اشناییمون
.
قصه از چشمی پر اشک و ماتمه
که میخواد زار بزنه پیش همه
بدونید عشق دروغه و ریاست
هر چی از غمش بگم بازم کمه
.
دردم از اینجا شروع میشه گلم
بدونی تنگه واست خیلی
دلم
تو نباشی من به اخر میرسم
بی تو زندگی حرومه خوشگلم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/10122کپی شد!
929
۷