صبوری

چقد گلایه بکنم از اینکه نیستی

چقد ترانه بخونم ، دلت بسوزه ؟

با اینکه رفتی و تنهام گذاشتی

تو خاطرم هستی هنوزم که هنوزه

*****

من که برای داشتنت / از همه دوری میکنم

برای برگشتن تو / دارم صبوری میکنم

تا فهمیدی عاشقتم / گرفتی دستاتو ازم

حتی سراغمم نیای / خیلی دوستت دارم بازم

*****

بخاطر تو از همه دنیام گذشتم

خدا میدونه که به پات عمرمو دادم

حق من نبود بری و بی وفا شی

بگو چی بود گناه دل سادم ؟

*****

من که برای داشتنت / از همه دوری میکنم

برای برگشتن تو / دارم صبوری میکنم

تا فهمیدی عاشقتم / گرفتی دستاتو ازم

حتی سراغمم نیای / خیلی دوستت دارم بازم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: