هیاهو

اتل متل هیاهو

یه گله گرگ یه آهو

راه فرار نداری

کشته میشی تو آهو

 

اتل متل قدیما

من و تو می شدیم ما

روزای خوبی داشتیم

چی اومده سر ما

 

اتل متل فراوون

قلبای دربو داغون

لیلی اسیر غیرت

مجنون زده بیابون

 

اتل متل زمونه

کی پای تو می مونه

بهارتم خزون شد

دق کردی کنج خونه

 

اتل متل قبیله

دروغ و صدتا حیله.

اگه که راستش بگی

زود میری پشت میله

 

اتل متل یه میدون

بازنده میره زندون

رستم زمین نخورده

پس چرا میره زندون

 

اتل متل رسیدیم

وای که چقدر دویدیم

آخر خط دروغ بود

شکستمونو دیدیم

هیچ چیزی رو ندیدیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/101119کپی شد!
868
۹
۲