مسافر

خدا کنه تعبیر خوابم بشی

دروغ باشه شایعه ی رفتنت

میترسم از اینکه پشیمونی بیای

واسه م پریده باشه عطر تنت

 

فک (ر) نمی کردم بیاد اون روزی که

یه رهگذر خونه خرابم کنه

تموم آرزوهامو بگیره

به سادگی نقش بر آبم کنه

 

بعد تو این کوچه خیابون میشه

رهگذرا شعر منو می خونن

حتی مسافرای این خیابون

قصه ی رفتن تو رو می دونن

 

خدا کنه تعبیر خوابم بشی

بغضای نشکستمو پنهون کنم

تو این دو راهی واسه آخرین بار

فکری به حال این خیابون کنم

 

 

#ماریا_سلمانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: