نمیشه

دل از این گلایه خالی نمیشه ..
حال بد به زور .. که عالی .. نمیشه..

وقتی آدمِ تو .. نیست .. قد ِ نگات ..
لمس ِ خوشبختی ..خیالی ..نمیشه ..

نمیشه دروغ بگی به آینه ها..
آینه از حس ِ تو.. خالی ..نمیشه ..

نگو یه لحظه اسارت توو قفس ..
چیزی نیست .. لحظه که .. سالی .. نمیشه ..

نگو ممکنه که عادت بکنم ..
محاله .. ! چنین محالی .. نمیشه ..!!!

تورو وقتی غصه داغون میکنه ..
به تحملت .. ببالی .. نمیشه ..!

1038
۴۹
۹