آروم شدم

وقتی گفتی دوسم نداری آروم شدم
وقتی گفتی داری می ری آروم شدم

فکر کردی سخته برام از تو بگذرم
نمیتونم خاطرات با تو رو از یاد ببرم

فکر کردی واسه موندنت اصرار میکنم
یا جمله دوست دارم را تکرار میکنم

فکر کردی به پای عشقت میمیرم
نمیتونم قلبمو ازت پس بگیرم

فکر کردی عشقت رو گدایی میکنم
واسه پیدا کردنت ترانه کجایی میخونم

فکر کردی میتونی منو برنجونی
یه روز به اوج یه روز به خاک بکشونی

دیگه از عشق تو برُیدم با بی خیالی
نه جوابی ازت میخوام نه دارم سوالی

صبح شد نوری اومدنوری چون لطف خدایی
برام اون لحظه رسیده،لحظه خوب جدایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/100991کپی شد!
485
۸