پنج سال و اندی

تو حکم دادی عاشقم کردی
پنج سال و اندیه که محبوسم
وقتی قضاوت کار چشماته
من دست این قاضی رو میبوسم
…………
نه … تن نمیدم به قضایی که
تقدیرمو دور از تو میبینه
پابند تو باشم همین یعنی
آزادی این مرد تضمینه
…………
گفتی که باید عشق جاری شه
خندیدمو حرفامو بت گفتم
حکم تو دل بود و نبریدم
یعنی شکستم رو پذیرفتم
…………
تسخیر قلبم کار سختیه
جادوگر چشمات حاذق بود
جوری منو وابسته کردی که
انگار یک عمریه عاشق بود
…………
بارون شادی اتفاقی نیس
قبل تو اینجا غرق مه بوده
تو وضع دنیامو عوض کردی
حالم کنارت رو به بهبوده
…………
به سرزمین آرزوی من
خط نگاهت مرز بخشیده
یک اخم، یک خط روی پیشونیت
یعنی عذابم رو به تشدیده
…………
وقتی که میدونم جدا از تو
حالم چقد میتونه بد باشه
فرجام خواهیمو تو میفهمی
میخوام حکم من ابد باشه
…………
محمد قاسمی (شاهد)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: