سکوت

تو دل این شب تاریک
یه سکوت بی ترانه
نغمه های بادو بارون
سردی بغض شبانه

هق هق سربی قلبم
تو غباری که میشینه
میون دفتر شعرم
یه غم بی سرزمینه

یه جزیره با یه نخلم
که مسافری نداره
روی این ساحل متروک
کسی پاشو نمیذاره

حس ممتد غروبم
پره تکرار عذابم
خالیه خالیم از من
پره حرف بی جوابم

چه ستاره سوزم امشب
واژه بارون خیالم
مرغ طوفانم که دیگه
زخمیه هر دوتا بالم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

495
۳
۱