سایه

تو دلت با من یکی نیست
پا پس کشیدن کار من نیست
من به تو رسیدن رو میخوام
جدا شدن از تو در اختیار من نیست

اگه دوست داری بری برو
عاشقی عاشق تر ازمن دیدی برو

اگه یه قلب دیگه رو دزدیدی برو
عاشقی صادق تر ازمن دیدی برو

اگه مردن چاره ِعشق منه بگو
بی تو بودن انتخاب منه بگو
اگه میخوای از من رد بشی بگو
یا که عذابت به حساب منه بگو

واژه بی تو حرف به حرف درد میشه
این شکسته با تو داره مرد میشه

من تو تنهاییم همیشه عاشقتم
اگه سهم دیگری هستی همین اندازه لایقتم
دیگه سایه ای ازت پیدا نیست
دلِ خسته ام اسیر تنهایست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: