قصه آشنا

رو کویر دل من
جای چن تا رد پاس
نقش تمومش درست
شبیه کفش شماس

زمونه واسه ی من
همش پایین و بالاس
حکایت ما دوتا
قصه ی سیندرلاس

تاکی باید چش براه
یه گوشه ای بشینم
منتظر یک نگاه
اما تو رو نبینم

عطر حضورت اینجاس
نمی ره از کنارم
همیشه توی گوشم
زنگ صداتو دارم

یه لحظه هم نبوده
به یاد تو نباشم
کاری نمونده باید
اما نکرده باشم

جایی دیگه نمونده
دنبال تو بگردم
از هر طرف که میرم
دور خودم میگردم

وقتی میای پیش من
سرزده توی خوابم
دلم واسه همیشه
فقط میخواد بخوابم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: