دلگیرم

من از تو از خودم از عاشقی کردن
من از دنیا وو بازیهاش دلگیرم

من از دیروز و از امروز و از فردا
من از سرگیجه وو ای کاش دلگیرم

منی که عاشقی رو با تو حس کردم
منی که با تو رویاهام رنگی شد

از اون روزی که رفتی تا همین لحظه
از این دنیا وو آدمهاش دلگیرم

اره دلگیرم از قلبم که رویاهاشو میبازه
از هر چیزی که یک لحظه منو یاد تو میندازه

اره دلگیرم از عشقی که سرتا پاش تردیده
از این دستای یخ کرده که بوی عطرتو میده

ببین لبخد رو لبهام دروغ محضه داغونم
تظاهر کار هرکس نیست کی یادم داده حیرونم

تظاهر می کنم خوبم تظاهر میکنم شادم
وگرنه من همه چیمو پای چشمای تو دادم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/100617کپی شد!
712
۴
۱