بیراهه

اینروزا جاده ی عاشقی فقط یکطرفه اس
نه علامتو نشونی تنها بیراهه و بس

پر دس اندازه و تاریک ، پُرِ وحشت و ترس
سرنوشت هرکی جز خودش ، دست همه اس

دل می بندی به کسی که همه حرفاش روهواس
برسی به آخر خط یا نه ، اون دست خداس

گم میشی توی غبارو بی اراده رد میشی
چش بذاری روی هم،با یه اشاره صد میشی

توی راه و نیمه راه، داری میوفتی از نفس
زندگیت اینجا خلاصه میشه تنها به قفس

یکی جاده رو گرفته که بری پشت سرش
میفرسته ته دره تو رو دست آخرش

توی کابوس مه آلوده ی طوفان و تگرگ
عاشقونه منتظر نشستی چش براه مرگ

از این نویسنده بیشتر بخوانید: