پیاده رو

.

من هنوزم تو این پیاده رو ام
توی چشمام هنوز هم شرمه
نیم ساعت گذشته از چشمات
جای بوس ات هنوز هم گرمه

مثه لبخند سردو یخ زده ای
که تو یک قاب عکس میپوسه
من تو این حس و حال منجمدم
نیم ساعت گذشته از بوسه

همه فک میکنن که من گیجم
بس که دنبال رد پای تو ام
کی مسیرت میافته باز اینجا؟
من هنوزم تو این پیاده رو ام

هرکی رد میشه میگه دیوونس
با نگاهی عبوس و یخ کرده
دیشب اینجا یکی بهم میگف
مطمعن باش که برنمیگرده

همه فک میکنن که سی ساله
من تو این کوچه ها غزل خونم
نیم ساعت گذشته از سی سال
خودم این ساعتا رو میدونم

#محمد_محمودیان

از این نویسنده بیشتر بخوانید: