آتیش بزن

سیگارتو روشن و کنو عشق منو آتیش بزن
خیلی دوست دارم ولی خیلی بدی کردی به من

قلبم رو بردارو برو دیوونه تر میشم مگه؟
این غصه ها عادت شده مجنون تر میشم اگه

بازم تو چشمام خیره شی با اون چشای روشنت
غرقم کنه آغوش تو مستم کنه بوی تنت

سیگارتو روشن کن و قلب منو آتیش بزن
وقتی کنارم نیستی فکرت نمونه پیش من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/100384کپی شد!
643
۳
۱