از تو می خونم

وقتیکه از تو میخونم

عاشق شدن چه راحته

باغ دلم تازه میشه

دنیام غرق نعمته

وقتیکه از تو میخونم

ستاره ها خندون میشن

واسه دوباره دیدنت

لحظه شماری میکنن

وقتیکه از تو میخونم

ترنم یه تازگی

میپیچه توی دل من

انگار خود شقایقی

وقتیکه از تو میخونم

دنیام تازه تر میشه

عطر هزار تا رازقی

میپیچه پشت پنجره

گلهای یاس باغچمون

دلتنگ دستای تو اند

هرم نفسهای تو

منو از خود بیخود میکنن

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/100348کپی شد!
558
۱

  • بانوی ترانه های عاشقانه-ژیلاقنبری سلام.خوش اومدید به اکادمی وقتیکه از تو میخونم ستاره ها خندون میشن واسه دوباره دیدنت لحظه شماری میکنن (عدم و جود قافیه) وقتیکه از تو میخونم دنیام تازه تر میشه عطر هزار تا رازقی میپیچه پشت پنجره (عدم وجود قافیه) و همچنین بیت آخر.مشکل اساسی کار شما نبودقافیه هست. کار خوبی بود.موفق باشید به امید کارهای بهتر