فاصله

« فاصله »

کجای زندگیت بودم
که بی تاب ِ یه لبخندم؟!
منو بیخود نکن از خود
از آغوشت که دل کندم !!!
شب و روزم پُره از تو
پُر از تردیدم ُ ای کاش
تب ِ این بی کسی بَسّ‍ه
همین یکبار و با من باش
چرا حس میکنم قلبت
اسیر ِ عشق ِ دیروزه؟!
واسه روزای قبل از من
هنوزم گاهی می سوزه ؟!
چرا دل می کنی از من؟!
مگه میشی فراموشم ؟!
بیا قلبت رو خالی کن
غماتم ، روی این دوشم
مگه دل کندن آسونه ؟!
تو هم مثّ‍ه منی انگار
آره حالت رو می فهمم
فقط انکار فقط انکار
نگات هم جنس ِ بارون ُ
ته ِ احساست ابری بود
من اینجا غرق ِ دلتنگی
کجا رفتی تو اینقد زود ؟!
چه راحت رفتی از پیشم!
منم اینجا ، توو بیراهه
منو آه و‌ یه عمر حسرت
با عکسایی که همراهه
مگه دل کندن آسونه ؟!
نرو ، قلبم نمی تونه
من از تنهائی می ترسم

کیه ، اینو نمی دونه ؟!

https://www.academytaraneh.com/100298کپی شد!
711
۲
۱