از خودتم کینه داری

این روزا با کی میپری
یا واسه کی گل میخری
با اون چشای محشرت
از کی داری دل میبری

میگن براش شدی عزیز
داده بهت یه سینه ریز
این همه دلبریش نکن
آتیش توو قلب اون نریز

بهش بگو که می شکنی
غرورشو یواشکی
قلبشو می کاری میری
آخه توو این کارا تکی

تا کی می خوای به آسونی
اسب تو هی بتازونی
قلبای پاک و عاشقو
از عاشقی بترسونی

یه سنگ توی سینه داری
از خودتم کینه داری
حتی خودت نمی دونی
نفرین دیرینه داری

خدا کنه یکی بیاد
توی دلت پا بزاره
ببینی عاشقش شدی
بره تو رو جا بزاره.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/100279کپی شد!
578
۴
۱