حس خیالی

منو یه تکرار، غروبه تنها

حسرت بودن کنار دریا

هر لحظه بی تو تا شب میبارم

میخوام بدونی هواتو دارم

هرجا که باشی ، همین حوالی

حست قشنگه ، حتی خیالی

بغض شکسته،عکس قدیمی

یه قاب عکس و عشق قدیمی

چشماتو بستی من غصه خوردم

تو دل بریدی من  دلسپردم

فقط یه رویا ،به خوابم بیا

هر چند که کوتاه، به یادم بیا

دلم شکسته، خستم ،کجایی

فروغ چشمام پس کی میایی

یه مرد تنهام که بی اراده

به سمتت  میاد پای پیاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/100250کپی شد!
758
۶