ساحل سرخ

ساحل سرخ

رو ساحل سرخ دلت                        اسم کسی رو حک نکن

به اینکه من دوست دارم       حتی یه ذره شک نکن

عشقمو دست کم نگیر          درسته مجنون نمی شم

وقتی که گریه می کنی         حریف بارون نمی شم

 

هنوز یه قطره اشکت رو      به صد تا دریا نمیدم

یه لحظه با تو بودنو                        به عمر دنیا نمیدم

بیا با من بمونو                  منو از غم رها کن

توی چشمای من                 عشقو نگاه کن

https://www.academytaraneh.com/100168کپی شد!
551
۳
۱