زندگی مثل چشمه ای زیبا عشق هم لابلای اون جاریست کاشکی مجلس بذاره قانونی: که توو این ملک خنده اجباریست! زلزله..سیل..فقر و بیکاری یا… در ادامه بخوانید