تـسـکـیـنِ زخـمـای نـمـک خورده لالایــیِ بــغـضـای شــب بــیــدار نـبـضِ غــزل، شــریــانِ آرامـــش بــاغِ صــدا، تـلـفـیـقِ بــی تـکـرار وقـتـی تــو یـخـبـنـدونِ تنهـایـیـم خــاکــســتــرآوازِ تـو مـی… در ادامه بخوانید
شرجيِ آغوشت كجاس؟ امـشـب پــر از بـرفـه تـنـم بـــا داغِ اهـــــــوازِ تـــنـــت مـي سوزمو يـخ مـي زنم! تـلـخـه ولـــي آخـــر دلـــم بــا نــا… در ادامه بخوانید
سـاعـتـاي كـنـار تـو بـودن لحظه لحظه تجسم رويـاس وقتي هستي ترانه بارونم بـــودنِ تــو تـبـسـم رويــاس رأس لـبـخـنـد تـو دلـم كـوكـه صبح و… در ادامه بخوانید
بــذار ايـن بــتــي كــه ازت ســاخــتــم بــا دســت خــودت تــو دلـم بـشـكـنـه! بــيــا كــارمــو يــكـســره كـن،نــتــرس! هــمــيــن آخــرِ دل بــه تــو… در ادامه بخوانید