برداشتی از سریال عاشقانه

این حلقه که تو دستمه هدیه ی بهاریم بود وقتی دل میکندم از تو آخرین یادگاریم بود همیشه توو شک و تردید چمدونمو می… در ادامه بخوانید