ترانه ((یه مرد)) اجرا شده توسط گروه freedom Embassy

یه کوه درد ، یه مرد از زمین و آسمون مأیوس روزاش خالی از آرامش همه شبهاش پر از کابوس یه عمر جنگیده بی… در ادامه بخوانید