گل مریـــــــــم نشان از عادت دیرینه ات نیست دلــی سرشــار از ایــن آرامش بی کینه ات نیست ‌ گل مریـــــم نمی خواستم بدانـــــم آه… در ادامه بخوانید