ترانه با نام "اما صدام لرزید"

گریَم که می‌گیره تماشا کن رو برنگردون از پریشونیم خوابِ تو رفته از چشام، اما داغِ تو مونده روی پیشونیم   هر زخمِ این… در ادامه بخوانید
۱۵۷
۲
#۱۱۰۸۲۰