دیدم چشاتو قلبم از تو سینه پر زد دیدی چشامو فهمیدی بدجور دیوونم آروم خندیدی با اون چشمای معصوم فهمیدی بی تو… در ادامه بخوانید
۲۵۸
#۱۱۰۵۸۳
هنوزم عاشقت هستم هنوز درگیر چشماتم نمیگم حرفامو اما هنوز تو رویا.باهاتم یه عمری میگذره اما هنوز عطرت تو این خونه اس ببین… در ادامه بخوانید
۲۴۸
۲
#۱۰۹۷۳۳
تورو داشتن واسم عجیبه تو واسم مث رویایی دل تو آبی و پاکه بزرگی مثل دریایی تو همونی که هر لحظه نفسام به هواش… در ادامه بخوانید
۲۶۸
#۱۰۹۷۱۴
می ترسم از این ابرای تیره از اسمونی که پر از بغضه از هرکسی که میدونه رفتی اما بازم حالت و میپرسه میترسم… در ادامه بخوانید
۲۷۱
۱
#۱۰۹۶۹۰