قرائت ترانه ی خواب نما توسط جناب سعید دبیری

قرائت ترانه ی خواب نما

توسط جناب سعید دبیری عزیز ، شاعر ترانه های ناب و ستاره ساز آسمان ترانه

جلسه ی سی و هشتم آکادمی ترانه

۴۷۳
۱
۱

  • باسلام

    بسیار مفتخریم که از زبان تراته سرای بزرگ ترانه ی زیباشونو میشنویم و لذت میبربم از لحن کلام صمیمی و ستاره بارونشون

    پایدار و برقرار وهمچنان ستاره ساز باشید در آسمان فرهنگ و ادب و پهنه ی خیال و خاطره و موسیقی ایران