مردی که علامت سوال است سرش، شعر، ،شاعر، کلاسیک، نئوکلاسیک، مسمط، قالب شعری، قرن 14، امیرحسین علیاری، زبان فارسی، ادبیات فارسی، چهارپاره، زندگی، معاش، اقتصاد خوراک خبرخوان خوراک اتم