ترانه،مرتضی،مهرعلیزاده،تصور،چشمای،آغوش،رویا،راه،جهان،عشق،عاشق،دست،پرده،ماه،چشامونو،میتونیم،چقد خوبه،بگیرم دستاتو،عاشق شم خوراک خبرخوان خوراک اتم