روانی بازی

با تو عشقم رو به جنون میره /

ای دلیل دیوونه گی هام /

حرف زدن با تو ، توی این خونه/

یکی از روانی بازی هام /

مثه روزایی که راه میره /

خاطراتت قدم قدم با کفش هام /

من قدم می زنم ، این پارک می میره/

آخه عادت کرده ، ببینه تو را باهام /

آخرش باید تو رو برگردونه /

به منِ بیمار ، این شعرام /

کنارِ تو چه غوغایی میشه /

سفرنامه ی عشق بازی هام /

شمع روشن می کنم کنار عکسی تیره /

تا ببینم چشماتو ، توی شب هام /

باز تو میای و ، باز میره/

اثرِ اشکی که مونده رو چشمام/

از این نویسنده بیشتر بخوانید: